Personal


Mats Persson
Grundare/Skördare  

Mattias Persson
Delägare - Skördare/Planering
070-580 36 32
Markus Persson
Företagsledare/Delägare - Trailer
070-317 49 80

Fredrik Andersson

 Skördare

Anders Helgesson

Skördare/Skotare

 

Björn Persson

Skotare

Niklas Håkansson

SkotareAndreas Edin

Skotare/Markberedare

Johan Strindin
Skördare/Skotare

Markberedare/Trailer

Mattias Wahlberg
Skotare


Janne Nilsson

Skotare/Markberedare

Pontus Johansson

Skördare/Skotare

 Telefon till maskinerna
 Skördare 1470E       - 070-343 64 54
 Skotare 1910G        - 070-261 61 57
 Skördare 931          - 070-969 50 11
 Skotare 1510E        - 070-233 89 34  Markberedare         - 070-653 76 67   Skördare 1170E      - 070-269 19 72